Serveis d´asistencia domiciliaria

Millorem la qualitat de vida oferint assistència domiciliària a la gent gran amb algun grau de dependència tant física o psíquica, visquin soles o bé en companyia, per afavorir la seva autonomia individual i mantenir-les el major temps possible en el seu medi natural.

Realitzades per: Tecnicosociosanitarios, Auxiliars de Geriatria i Treballadores Familiars.

Acció Assistencial

 • higiene personal
 • Ajuda per vestir-se i desvestir-se
 • Compra i preparació del menjar així com control d’una dieta alimentària adequada
 • Canvis posturals a persones enllitades
 • Ajuda en la ingesta d’aliments
 • Acompanyament visites mèdiques
 • Control administració de medicaments (sota prescripció mèdica)
 • Activitats de la vida diària
 • Manteniment i ordre de la neteja de la llar
 • Acompanyament 24 ha tant dins com fora del domicili

Acció Educativa    

 • Informar, orientar i assessorar sobre qüestions generals relacionades amb les cures que necessiten les persones dependents.
 • Proporcionar coneixements i habilitats per afrontar la cura en les millors condicions possibles.
 • Observar com duen a terme aquestes activitats per detectar possibles errors.
 • Assessorar sobre les diferents ajudes tècniques que existeixen i formar-les per a l’ús d’aquestes.
 • Orientar sobre la confecció d’una dieta saludable, les adaptacions de està a diversos problemes …
 • Informar, formar i capacitar en habilitats socials i resolució de problemes.
 • Potenciar les seves Reden i el suport social i afavorir la qualitat i la quantitat de les seves relacions.
 • Informar, orientar i assessorar sobre els recursos formals de suport que existeixen per compartir les cures.
 • Dotar d’estratègies per a l’autocura, especialment per reduir l’estrès.
 • Donar-li a conèixer pautes per transmetre afecte i orientar-la sobre la forma adequada de mantenir l’autoestima de l’usuari 

Atenció especialitzada mitjançant ajuda domiciliària a persones amb malalties neurològiques (degeneratives; malaltia d’Alzheimer, Parkinson, demències vasculars, etc …

Hi ha diversos enfocaments psicoterapèutics que han mostrat utilitat en la millora de les condicions i qualitat de vida del pacient amb demència. En general la majoria d’aquests mètodes tendeixen a remarcar la importància de l’estructuració de l’entorn del pacient per resoldre problemes específics i proporcionen una idea que la persona amb demència conserva una capacitat de sentiments i desitjos que ha de ser respectada.

Per això comptem amb personal especialitzat per a aquests tipus de malalties neurològiques degeneratives, els quals a partir d’un conjunt de tècniques simples i tenint en compte els aspectes psicològics, i els aspectes socioambientals, s’afavoreix la pròpia autonomia de la persona en tots els seus àmbits, així com aquelles que afavoreixin l’acció del seu familiar, proporcionant suport emocional i bona informació.

L’objectiu del professional pel que fa a la persona malalta és mantenir el màxim de temps tots les capacitats cognitives i funcionals no afectades per mitjà de la psicoestimulació cognitiva, amb el propòsit de alentir el declivi cognitiu.