SACOM

Servei d’Acompanyament al Malalt

 

Ha sorgit com una idea d’un grup de professionals veterans del sector sanitari que pretenien millorar l’estada dels malalts i dels seus familiars.

El nostre codi ètic:

Els treballadors del Servei d’Acompanyament al Malalt es comprometen a mantenir un alt grau d’exigència ètica en totes les seves actuacions.

Article 1: respecte als altres

 • Es mantindrà en tot moment el màxim respecte cap a l’usuari, les famílies i els companys de feina.

 

Article 2: sensibilitat en el tracte

 • Es crearà sempre un ambient agradable, per conflictiva que sigui la situació, s’afavorirà el diàleg i se serà prudent i sensible per transmetre confiança a l’usuari i a la seva família.

 

Article 3: secret professional

 • No es difondrà cap mena d’informació fora del més estricte àmbit professional.

 

Article 4: límits en l’accés a la intimitat

 • S’acceptaran i es respectaran les barreres, tant físiques com emocionals, de l’entorn dels usuaris, de la seva família i d’un mateix.

 

Article 5: posició en les diferències

 • Es mantindrà sempre una posició de respecte i diàleg, i se serà neutre en el moment de la connexió entre l’usuari, la família, els professionals de la salut i els del treball social.

 

Article 6: compromís de formació

 • Es prendrà el compromís de mantenir actualitzada la formació durant tota la vida professional.

 

Article 7: cura en tots els àmbits

 • Es tindrà cura de les necessitats de cada usuari individual, en tots els àmbits, segons els objectius marcats.

 

Article 8: respecte entre companys

 • S’establirà una relació entre companys de valoració, acceptació i respecte, i es compartiran coneixements i experiències.

 

Article 9: gestió de recursos

 • Es faran servir sempre els recursos disponibles de manera austera i curosa.
 • Se seguiran tots els circuits establerts de què es disposa en cas de falta de recursos.

 

Article 10: distància terapèutica

 • Se serà conscient d’on són els límits de les pròpies actuacions segons els objectius marcats. No s’intentarà mai sobrepassar-los sense la supervisió d’altres professionals.
 • S’evitarà una excessiva implicació emocional i es tindrà cura de la pròpia salut física i psíquica.